Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lĩnh vực chuyên môn của INES là gì ???

Qua thực tế các dự án đã thực hiện với những kinh nghiệm của INES sẽ giúp cho bạn thu đuợc hiệu suất đầu tư cao nhất. Bởi vì INES biết cách áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về chất lượng của bạn.
INES có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiêm và phương pháp quản lý hiện đại. Sẽ giúp bạn đạt được những kết quả mong đợi của dự án thuộc các lĩnh vực sau:

CP group 1Nhà máy

Novetel 
Khách sạn

 ProjectImage 1 
Tòa nhà văn phòng

 High land coffee 
Nhà hàng

 Mango shop 1 
Trung tâm thương mại

Biet thu Thao nguyen 
Biệt thự

INES đã đạt được các thành tích rất tốt trong việc hiểu rõ những yêu cầu của khách hàng, qua đó đưa ra những giải pháp đổi mới để tiến hành công việc, hợp tác tốt với các bên liên quan trong dự án, và duy trì một mục tiêu trước mắt rõ ràng theo yêu cầu của khách hàng và dự án.